Khảo sát chính thức 17 CTĐT tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

13/04/2024KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

Từ ngày 10 đến ngày 13/4/2024,  đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM thực hiện khảo sát chính thức các Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (Trường).