Khảo sát chính thức cấp cơ sở giáo dục tại trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

22/12/2021


ĐỢT KHẢO
SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2

Từ ngày 14 – 18/12/2021, Đoàn ĐGN Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tiến hành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường). Đây là trường đại học thứ hai trên cả nước thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2.