Khảo sát chính thức Chương trình đào tạo 03 CTĐT trình độ đại học tại trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

17/11/2021

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Từ ngày 09/11 – 12/11/2021, Đoàn ĐGN Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tiến hành khảo sát chính thức 03 chương trình đào tạo (CTĐT) tại Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (Trường) bao gồm: ngành Tài chính Ngân hàng, ngành Công nghệ chế biến thủy sản và ngành Công nghệ chế tạo máy trình độ đại học.
Trong 3,5 ngày làm việc tại Trường, Đoàn ĐGN đã thực hiện công việc nghiêm túc và đúng quy định với nhiều hoạt động đánh giá như dự giờ lớp học, khảo sát cơ sở vật chất, phỏng vấn các bên liên quan và nghiên cứu hồ sơ minh chứng.