Khảo sát chính thức Chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại học tại trường Đại Học Y Dược TP.HCM

12/11/2021


KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Vừa qua, từ ngày 08/11 – 10/11/2021, Đoàn ĐGN Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tiến hành khảo sát chính thức chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Y học cổ truyền tại Trường Đại học Y dược TP.HCM (Trường).Trong 03 ngày làm việc tại Trường, Đoàn ĐGN đã thực hiện công việc nghiêm túc, đúng quy định với nhiều hoạt động đánh giá như họp với lãnh đạo Trường, Khoa và Hội đồng tự đánh giá CTĐT, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Y học cổ truyền; Nghiên cứu hồ sơ minh chứng, tài liệu do Trường cung cấp; Tham quan, phỏng vấn và thảo luận tại thư viện, phòng học, phòng thực hành, phòng chức năng, Trung tâm; Phỏng vấn các bên liên quan.