Khảo sát chính thức CSGD Trường ĐH Mở TP.HCM (ngày 26 -30/12/2022)

31/12/2022

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

Từ ngày 26 – 30/12/2022, đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM thực hiện khảo sát chính thức tại Trường Đại học Mở TP.HCM.