Khảo sát chính thức CSGD Trường ĐH Tài chính - Marketing (ngày 14 - 17/02/2023)

20/02/2023

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC – CHU KỲ 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

Từ ngày 14 – 18/02/2023, Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tiến hành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục – chu kỳ 2 tại Trường Đại học Tài chính – Marketing (Trường).