Khảo sát chính thức CTĐT Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

15/12/2022

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH  KỸ THUẬT XÂY DỰNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Chiều ngày 09/12/2022, đợt khảo sát chính thức Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kỹ thuật xây dựng của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã chính thức khép lại với buổi gặp mặt trao đổi và ký kết của Đoàn Đánh giá ngoài và đại diện lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn.