Khảo sát chính thức CTĐT trình độ đại học và thạc sĩ tại Trường ĐH Sài Gòn (07 - 10/12/2023)

13/12/2023

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Từ ngày 07/12 đến ngày 10/12/2023,  đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM thực hiện khảo sát chính thức các Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học và trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Sài Gòn (Trường).