Khảo sát sơ bộ 03 CTĐT ngành Việt Nam học, ngành Điều dưỡng và ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trình độ đại học tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (ngày 31/8/2022)

05/09/2022

Khảo sát sơ bộ phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp 03 CTĐT tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Ngày 31/8/2022, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM đã thực hiện khảo sát sơ bộ 03 CTĐT trình độ đại học ngành Điều dưỡng, ngành Việt Nam học và ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử phục vụ kiểm định chất lượng tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.