Khảo sát sơ bộ 12 CTĐT trình độ đại học và trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Sài Gòn

25/03/2023


KHẢO SÁT SƠ BỘ
12 CTĐT TẠI TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN

Ngày 25/04/2023 vừa qua, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM đã thực hiện khảo sát sơ bộ nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng 12 CTĐT tại Trường Đại học Sài Gòn. 

1. LL và PPDH bộ môn Toán (Thạc sĩ)

5. Toán Giải tích (Thạc sĩ)

9. Quản lý giáo dục (Thạc sĩ)

2. Lịch sử Việt Nam (Thạc sĩ)

6. Hóa hữu cơ (Thạc sĩ)

10. Kế toán

3. Sư phạm Ngữ văn

7. Sư phạm Địa lý

11. Sư phạm Vật lý

4. Sư phạm Sinh học

8. Quản lý giáo dục

12. Giáo dục mầm non