Khảo sát sơ bộ CSGD Trường ĐH Luật TP.HCM (ngày 24/11/2023)

24/11/2023


KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

--------------------------õõ--------------------------

 

Ngày 24/11/2023, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ (KSSB) đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Luật TP.HCM.

Trong 01 ngày làm việc tại cơ sở giáo dục, đoàn ĐGN đã đến khảo sát các phòng phỏng vấn, phòng làm việc, hội trường để để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức; Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá và các tài liệu minh chứng,

Sau đó, Đoàn ĐGN và đại diện Ban giám hiệu Trường ĐH Luật TP.HCM đã họp thống nhất chương trình làm việc, minh chứng cần chuẩn bị, đối tượng phỏng vấn trong đợt khảo sát chính thức.

Trong buổi họp, Về phía Đoàn ĐGN, PGS.TS. Trần Thị Hồng đại diện đoàn đã giới thiệu mục tiêu đợt KSSB, thành phần Đoàn ĐGN và cam kết đoàn ĐGN sẽ làm việc theo đúng nguyên tắc của Trung tâm “Khách quan - chất lượng - minh bạch - chuyên nghiệp” trong suốt quá trình làm việc.