Khảo sát sơ bộ CSGD Trường ĐH Mỹ Thuật TP.HCM (ngày 16/11/2022)

16/11/2022

[KHẢO SÁT SƠ BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HCM]

 Ngày 16/11/2022, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Trường) ngày 16 tháng 11 năm 2022.