Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

27/04/2021


KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 02 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

---------------♥♥---------------

Ngày 26/4/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ (KSSB) đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM gồm: chương trình Marketing, chương trình Công nghệ thông tin.(Ảnh: Đoàn ĐGN 02 CTĐT và Thầy cô trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM)

        Thành phần Đoàn ĐGN tham gia đợt khảo sát gồm có: PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam, PGS.TS. Ngô Văn Thuyên , PGS.TS Nguyễn Hồng Sinh, PGS.TS Đỗ Hạnh Nga, TS. Vũ Thế Dũng, TS. Huỳnh Khả Tú.

            Trong thời gian làm việc tại Trường, Đoàn ĐGN đã tiến hành khảo sát cơ sở đào tạo của 02 chương trình bao gồm: Văn phòng khoa, phòng thực hành, thư viện, các phòng ban chức năng có liên quan và các phòng học, giảng đường, căn tin; Các phòng làm việc của Đoàn ĐGN và các phòng phỏng vấn phục vụ cho đợt khảo sát chính thức; Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá và các tài liệu minh chứng.

           Tại phiên họp, đại diện Trường TS. Nguyễn Thanh Giang - Hiệu trưởng phát biểu và gửi lời cảm ơn Đoàn ĐGN, hy vọng đoàn sẽ giúp Trường nhận ra những thiếu sót để hoàn thiện hơn nữa chất lượng CTĐT. Ngoài ra, TS. Nguyễn Thanh Giang nhấn mạnh Trường sẽ hỗ trợ Đoàn tối đa trong những ngày Khảo sát chính thức sắp tới.