Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Tài chính - Marketing

15/11/2021

KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 04 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING

Ngày 08/11/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ (KSSB) đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Tài chính Marketing (Trường) gồm: ngành Ngôn ngữ anh, Quản trị du lịch và lữ hành, ngành Quản trị khách sạn; ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống trình độ đại học.Trong đợt khảo sát, Đoàn ĐGN đã thực hiện các công việc bao gồm: Khảo sát Văn phòng khoa, các đơn vị phòng ban, phòng thực hành, các phòng phỏng vấn phục vụ cho đợt khảo sát chính thức; Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá và các tài liệu minh chứng.

Và kết thúc bằng việc ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ giữa đại diện Đoàn ĐGN, đại diện Nhà trường và đại diện Trung tâm.