Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục tại Trường đại học giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (27/10/2021)

28/10/2021

  
KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

--------------------------õõ--------------------------

Ngày 27/10/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ (KSSB) đánh giá chất lượng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thành phần Đoàn ĐGN tham gia đợt khảo sát gồm có: GS.TSKH Đặng Ứng Vận, ThS. Hoàng Thọ Phú, PGS.TS Lê Phước Minh, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoà, TS. Lâm Thành Hiển.

Về phía Trung tâm có sự tham dự của ThS. Bùi Thị Như Huế - Phó Trưởng phòng Đánh giá chất lượng giáo dục.

Trong thời gian làm việc tại Trường, Đoàn ĐGN đã tiến hành khảo sát các đơn vị phòng ban, các phòng phỏng vấn phục vụ cho đợt khảo sát chính thức; Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá và các tài liệu minh chứng.

Về phía Đoàn ĐGN, GS.TSKH Đặng Ứng Vận đã giới thiệu mục tiêu đợt KSSB, thành phần Đoàn ĐGN và cam kết đoàn ĐGN sẽ làm việc theo đúng nguyên tắc của Trung tâm Khách quan - chất lượng - minh bạch - chuyên nghiệp, trong suốt quá trình làm việc. Các thành viên Đoàn ĐGN đã trình bày kết quả nghiên cứu hồ sơ và làm rõ các yêu cầu bổ sung tài liệu, minh chứng.

 

(Ảnh: GS.TSKH Đặng Ứng Vận đại diện đoàn ĐGN phát biểu)

Tại phiên họp, GS.TS. Nguyễn Quý Thanh – Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận các ý kiến của Đoàn và sẽ phối hợp để chuẩn bị đầy đủ tất cả điều kiện cơ sở vật chất và tài liệu, minh chứng cần bổ sung, sẵn sàng cho đợt khảo sát chính thức. Trường cũng nhận định so với chu kỳ kiểm định thứ nhất, Trường đã đạt được một số thành tích nhất định, có thể kể đến như việc mở rộng quy mô đào tạo và hoàn thiện hệ thống cơ cấu tổ chức, quản lý,…