Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục Trường ĐH Đà Lạt

01/04/2019
KHẢO SÁT SƠ BỘ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Ngày 01 – 02/4/2019 vừa qua, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Đà Lạt. Đây là cơ sở giáo dục thứ hai được Trung tâm tổ chức đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn mới, ban hành theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn ĐGN được Trung tâm thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-TTKĐ gồm 7 thành viên: TS. Trương Chí Hiền, PGS.TS. Lê Văn Hảo, PGS.TS. Trần Thị Hồng, TS. Hoàng Mai Khanh, TS. Nguyễn Thị Hảo,TS. Nguyễn Hứa Phùng và ThS. Hồ Đắc Hải Miên.

Đoàn ĐGN của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM

Trong 02 ngày làm việc tại Trường, Đoàn ĐGN đã tiến hành kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá và các tài liệu minh chứng mà Trường đã chuẩn bị; làm việc với các nhóm viết báo cáo tự đánh giá; khảo sát và phỏng vấn các đơn vị phòng ban, các khoa đào tạo; khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm, nhà kính, thư viện và khu nội trú của Trường. Đặc biệt, Đoàn ĐGN đã tham quan một số cơ sở Trường thực hiện hoạt động phục vụ cộng đồng gồm: Trung tâm bảo trợ xã hội và Hội người mù tỉnh Lâm Đồng. Đây là lần đầu tiên Trung tâm tiến hành hoạt động này để có thêm thông tin và cơ sở đánh giá việc thực hiện chức năng phục vụ cộng đồng của cơ sở giáo dục.

Đoàn ĐGN khảo sát các phòng ban, khoa và phỏng vấn nhóm viết BC TĐG

Cuối đợt khảo sát, Đoàn ĐGN đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường và đại diện các phòng ban, đơn vị để báo cáo sơ bộ tình hình khảo sát, đồng thời thảo luận và thống nhất những vấn đề cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như: tài liệu minh chứng cần bổ sung, số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn, lịch trình khảo sát và nguyên tắc làm việc.


Trưởng Đoàn ĐGN và Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ

Đợt khảo sát kết thúc bằng việc ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ giữa đại diện Đoàn ĐGN và Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Đà Lạt trong sự chứng kiến của lãnh đạo các đơn vị tại Trường. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia ĐGN tại Trường được thống nhất từ ngày 08 - 12/4/2019.

Tin bài: Thanh Vương

 

Các tin / bài viết cùng loại:
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 16 17 18
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 16 17 18
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0