Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng chương trình chuẩn ngành Dược học trình độ đại học, Khoa Y Dược, ĐHQG Hà Nội

01/07/2019
KHẢO SÁT SƠ BỘ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN NGÀNH DƯỢC HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, KHOA Y DƯỢC - ĐHQG HÀ NỘI

Ngày 01/7/2019, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã phối hợp với Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo chuẩn ngành Dược học trình độ đại học. Tham gia đợt khảo sát, Đoàn ĐGN gồm có PGS.TS. Ngô Văn Thuyên và ThS. Phạm Thị Bích . Tiếp Đoàn ĐGN, về phía Khoa Y Dược gồm có PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ nhiệm Khoa, PGS.TS. Phạm Trung Kiên – Phó Chủ nhiệm Khoa, PGS.TS. Phạm Như Hải – Phó Chủ nhiệm Khoa, cùng đại diện của các phòng chức năng, bộ môn trực thuộc Khoa.Đoàn Đánh giá ngoài làm việc với Lãnh đạo Khoa và các đơn vị

Trong thời gian làm việc tại Khoa, Đoàn ĐGN đã tiến hành kiểm tra hồ sơ tự đánh giá và các tài liệu minh chứng của chương trình Dược học; thăm và phỏng vấn một số đơn vị phòng ban liên quan; khảo sát phòng làm việc của Đoàn ĐGN và các phòng phỏng vấn phục vụ cho đợt khảo sát chính thức.

Cuối đợt khảo sát, Đoàn ĐGN đã có buổi làm việc với lãnh đạo Khoa, Bộ môn và đại diện các phòng ban, đơn vị để báo cáo sơ bộ tình hình khảo sát. Để chuẩn bị tốt cho đợt khảo sát chính thức diễn ra từ ngày 15 – 17/7/2019, hai bên cũng đã thảo luận và thống nhất nguyên tắc làm việc và những vấn đề cần chuẩn bị: tài liệu minh chứng cần bổ sung; số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn; lịch trình khảo sát chính thức; cơ sở vật chất cần thiết và các công tác hậu cần.


Trưởng Đoàn ĐGN và Phó Chủ nhiệm Khoa ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát

Đợt khảo sát kết thúc bằng việc ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ giữa Đại diện Đoàn ĐGN và Phó Chủ nhiệm Khoa trong sự chứng kiến của lãnh đạo các đơn vị tại Khoa.

Tin bài: Thanh Vương

Các tin / bài viết cùng loại:
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 14 15 16
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 14 15 16
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0