Lớp đào tạo Đánh giá viên AUN (khóa 7 ngày: 21 -27/1/2016)

17/09/2015

Nội dung lớp học gồm:

-          Giáo dục thế kỷ 21

-          Mô hình đảm bảo chất lượng bên trong và bên ngoài

-          Đánh giá chất lượng theo quy trình PDCA

-          Đánh gia nghiên cứu tài liệu

-          Kỹ năng phỏng vấn và đánh giá các bên liên quan

-          Kỹ năng viết báo cáo đánh giá ngoài

-          Quan sát trực tiếp đánh giá chất lượng theo AUN-QA

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây
Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0