Những khó khăn và thách thức của một số chương trình đào tạo STEM trong quá trình kiểm định chất lượng giáo dục

09/03/2018

Những khó khăn và thách thức của một số chương trình đào tạo STEM trong quá trình kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày 9/3/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã báo cáo những khó khăn và thách thức của một số chương trình STEM để được kiểm định tại Hội nghị về STEM (STEMCON 2018) tại KS Sheraton (TPHCM).

Làm thế nào để nâng cao chất lượng các chương trình STEM cũng đã trở thành một chủ đề chính trong hội nghị năm nay. Nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM đã tham gia 01 báo cáo “Constraints and Challenges of STEM programs on accreditation path” (Những khó khăn và thách thức của một số chương trình STEM để được kiểm định”, đã trình bày kết quả nghiên cứu về những khó khăn, thách thức đối với 03 chương trình đào tạo STEM mà Trung tâm đã kiểm định chất lượng trong năm 2017.

Kết quả nghiên cứu có thể giúp các trường, khoa xác định được những khó khăn, thách thức chủ yếu và có những bước chuẩn bị phù hợp để giải quyết 04 nhóm vấn đề then chốt: việc xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, điều kiện đảm bảo của quá trình đào tạo, việc nâng cao chất lượng và kết quả của quá trình đào tạo.

Báo cáo của Trung tâm đã thu hút sự quan tâm của rất đông đại biểu. Số lượng đại biểu tham gia nghe báo cáo đông hơn dự kiến nhiều. Điều này thúc đẩy Trung tâm sớm báo cáo kết quả nghiên cứu mở rộng để hỗ trợ các chương trình đào tạo nâng cao chất lượng.

=============
Hội nghị STEM do Đại học Bang Arizona (Hoa Kỳ) và Đại học Quốc Gia Tp.HCM đồng tổ chức để thảo luận những thách thức và cơ hội trong việc xây dựng nguồn nhân lực và hợp tác nhà nước - tư nhân. STEM là cụm từ viết tắt của Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học. Năm 2030, dự tính trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế 60% nghề nghiệp hiện tại của con người, con người sẽ phải trang bị những kỹ năng kỹ thuật cần thiềt để thích ứng.

Tin: Thanh Tú
Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0