PHIÊN HỌP THỨ I CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

22/04/2016

PHIÊN HỌP THỨ I CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM 


Sáng 21/4/2016, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tổ chức Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (Hội đồng KĐCLGD). Tại phiên họp, Trung tâm đã công bố Quyết định số 11/QĐ-TTKĐ ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục về việc thành lập Hội đồng KĐCLGD. Hội đồng KĐCLGD bao gồm 11 thành viên là lãnh đạo, chuyên gia có uy tín của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM, lãnh đạo Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học và Hiệp hội doanh nghiệp Tp. HCM.

Tại buổi lễ ra mắt Hội đồng KĐCLGD, PGS. TS. Nguyễn Hội Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD kiêm Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG-HCM đã trình bày tổng quan về chủ trương chính sách và tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam; sơ kết tình hình kiểm định chất lượng trong năm 2015 và các kế hoạch triển khai năm 2016. Tiếp theo đó, Hội đồng KĐCLGD đã tập trung thảo luận, góp ý và thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục cũng như quy trình thẩm định và công nhận kết quả đánh giá chất lượng giáo dục. Theo đó, Hội đồng sẽ có hai nhiệm vụ chính: (1) Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục, đề nghị Giám đốc Trung tâm công nhận hoặc không công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; (2) Cho ý kiến về công tác thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Hội đồng sẽ họp định kỳ 2 lần một năm và các cuộc họp đột xuất khác nếu có theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng.

Tính đến nay, sau gần 2 năm hoạt động, được sự hỗ trợ từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Tp. HCM, Trung tâm đã kiện toàn cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, xây dựng đội ngũ kiểm định viên và đội ngũ nhân viên các phòng ban. Trung tâm đã hoàn thành việc khảo sát chính thức cấp cơ sở giáo dục cho 07 trường đại học, trong đó có 05 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, thực hiện thẩm định 12 báo cáo tự đánh giá. Dự kiến từ Quý 2 đến Quý 4 năm 2016, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện việc công nhận chất lượng giáo dục cho các trường đại học đã được đánh giá, đồng thời tiếp tục tổ chức đánh giá ngoài cho trên 10 trường đã có đơn đăng ký chính thức. Trong suốt hành trình đánh giá chất lượng, Trung tâm luôn bám sát phương châm: Khách quan – Minh bạch – Chuyên nghiệp – Chất lượng.

Kết thúc phiên họp, PGS. TS. Nguyễn Hội Nghĩa đã ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp quý báu của toàn thể các thành viên Hội đồng. PGS.TS cũng kỳ vọng Hội đồng sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vì một nền giáo dục chất lượng.
 

Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0