Ra đời Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục "2.0"

19/05/2017
Ra đời Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục "2.0"

Hôm nay, ngày 19/5/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) vừa ban hành Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Thông tư có 02 nội dung quan trọng là Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và Quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục. 

Thay đổi lớn và căn bản nhất so với quy định trước đây chính là Bộ tiêu chuẩn. Với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí (so với 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí), "Bộ tiêu chuẩn 2.0" khá đồ sộ, bám sát Bộ tiêu chuẩn tương tự của AUN-QA, cấu thành từ các thành phần đảm bảo chất lượng ở 04 góc độ: chiến lược (8 tiêu chuẩn), hệ thống (4 tiêu chuẩn), chức năng (9 tiêu chuẩn) và kết quả (4 tiêu chuẩn). 

Khác với cách đánh giá "Đạt/không đạt" trước đây, Quy định mới được đánh giá theo thang 7 mức, từ Mức 1 không đáp ứng yêu cầu tiêu chí đến Mức 7 Thực hiện xuất sắc, đạt mức của các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới.

Quy trình kiểm định vẫn như trước, được tiến hành qua 4 bước: Tự đánh giá - Đánh giá ngoài -  Thẩm định kết quả đánh giá - Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Đối với những cơ sở giáo dục đang trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành, cần nhanh chóng để đảm bảo hoàn thành việc tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài trước ngày 4/7/2017, thời điểm Thông tư này có hiệu lực và hoàn thành việc công nhận trước ngày 30 tháng 6 năm 2018. 

Có thể tải toàn văn bản mềm *.doc tại đây.

Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0