Tác động đánh giá IQA: Sử dụng kết quả đánh giá ngoài để đảm bảo chất lượng bên trong

18/09/2015

Báo cáo này là kết quả của hội thảo tổ chức tại Valladolid vào ngày 7-8/6/2012 tên "Đánh giá tác động - Sử dụng kết quả đánh giá ngoài để đảm bảo chất lượng bên trong" được tổ chức bởi ENQA (Hiệp hội Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Châu Âu). Trước khi buổi hội thảo diễn ra, Nhóm IQA - Douglas Blackstock (Cơ quan Quản lý Chất lượng giáo dục đại học - QAA), Matti Kajaste (Hội đồng thẩm định giáo dục Đại học Phần Lan- FINHEEC), Christian Moldt (Viện Thẩm định  Đan Mạch - EVA), Sandra Marcos Ortega (Cơ quan đảm bảo chất lượng hệ thống đại học ở Castilla y León - ACSUCYL) và Maiki Udam (Cơ quan Chất lượng Đại học Estonia- EKKA) - đã tiến hành một cuộc khảo sát trong số 42 thành viên đầy đủ của ENQA vào tháng 10 năm 2011. Cuộc khảo sát bao gồm ba phần: mô tả các hoạt động IQA (Đảm bảo chất lượng bên trong) tại các cơ quan, tác động của đánh giá ngoài ENQA,  “Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, và đánh giá tác động của các cơ quan bên ngoài”. Tổng cộng có 25 cơ quan phản hồi, tỷ lệ phản hồi là 60%. Báo cáo này trình bày các kết quả của cuộc khảo sát và tóm tắt các cuộc thảo luận tại hội thảo, trong đó có một số ý tưởng và góp ý cho các hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong.

Nguồn:http://www.enqa.eu/indirme/papers-and-reports/workshop-and-seminar/wr_22_v03.pdf

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0