Thẩm định điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học 2017

21/04/2017

Kế hoạch triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017


Ngày 27/3/2017 Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-BGDĐT ngày 27/3/2017 về việc triển khai công tác Thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017. 

Việc thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học để các cơ sở giáo dục đại học khẳng định điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và gia đình thí sinh trong việc lựa chọn trường để đăng ký theo học, cung cấp thông tin cho xã hội biết và giám sát cho kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017. 

Các điều kiện đảm bảo chất lượng phải được thẩm định độc lập, khách quan, đúng quy trình và được xác nhận trước khi công khai. Công tác thẩm định phải hoàn thành trước ngày 30/6/2017. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho từng Trung tâm Kiểm định của cả nước thực hiện việc thẩm định. Đa số trường thuộc khu vực phía Nam và các đơn vị thuộc ĐHQG Hà Nội sẽ được thẩm định bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM. Xin xem toàn văn Quyết định 953 tại đây, và Quyết định số 1494 bổ sung Trường ĐH Việt-Nhật tại đây.

Quy trình và yêu cầu mẫu báo cáo được đề cập chi tiết trong Công văn số 69/TTKD đã gửi đến các cơ sở giáo dục qua đường văn thư. Nội dung Công văn có thể tải tại đây.

Mẫu báo cáo (*.doc) có thể tải về tại đây.

Xin xem toàn văn Kế hoạch số 203/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại đây
 
Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0