Tham dự Đối thoại chính sách lần IV về Chương trình Hỗ trợ ASEAN - Châu Âu cho giáo dục đại học trong khu vực ASEAN (SHARE)

04/11/2016

Tham dự Đối thoại chính sách lần IV về Chương trình Hỗ trợ ASEAN - Châu Âu cho giáo dục đại học trong khu vực ASEAN (SHARE)

Trong diễn văn khai mạc tại buổi “Đối thoại chính sách lần IV về Chương trình Hỗ trợ ASEAN - Châu Âu cho giáo dục đại học trong khu vực ASEAN (SHARE)” vào ngày 26 tháng 10, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã công nhận Mạng lưới đảm bảo chất lượng ASEAN (AQAN) và vai trò của AQAN trong công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục đại học ở các nước ASEAN.

Với sự tham dự của 160 quan chức các trường đại học, các chuyên gia bảo đảm chất lượng và sinh viên, Đối thoại Chính sách lần IV của SHARE tập trung vào chủ đề "Hướng tới hiểu biết chung về đảm bảo chất lượng của các nước ASEAN." Các đại biểu tham gia thảo luận về vai trò của công tác đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học như là một thành tố quan trọng đảm bảo sự hài hoà và thúc đẩy trách nhiệm giải trình, so sánh, và tầm nhìn hướng tới một hệ thống giáo dục đại học đáng tin cậy trong ASEAN. Các chuyên gia ASEAN và châu Âu chia sẻ quan điểm về hệ thống và kinh nghiệm đảm bảo chất lượng tại buổi đối thoại.

Các đại biểu tham gia buổi đối thoại thừa nhận tính lưu động của sinh viên và sinh viên tốt nghiệp trong khu vực ASEAN đòi hỏi tất cả các nước cần tin cậy lẫn nhau. Nó liên quan đến sự tự tin vào các hệ thống giáo dục trong khu vực bao gồm các trình độ và năng lực của sinh viên và sinh viên tốt nghiệp.

Buổi đối thoại nêu bật Khung Đảm bảo Chất lượng ASEAN do AQAN xây dựng, bao gồm bốn lĩnh vực chính: đảm bảo chất lượng nội bộ, đảm bảo chất lượng bên ngoài, tiêu chuẩn và các quy trình, và khung trình độ quốc gia. Buổi đối thoại cũng thảo luận các cơ hội và thách thức hiện tại trong công tác ĐBCL trong khu vực cũng như các thảo luận liên quan đến việc làm thế nào để sử dụng các tiêu chuẩn hiện hành như AQAF một cách hòa hợp và bổ sung cho các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của các nước ASEAN.

Phạm Thị Hương dịch

Nguồn: http://asean.org/asean-to-boost-quality-of-higher-education-in-the-region/

Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0