Thông báo thay đổi thời gian tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm (Khóa 2024 - Đợt 1)

12/03/2024

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên
giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm (Khóa 2024 - Đợt 1)

Tiếp theo Thông báo số 32/TB-TTKĐ ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm (Khóa 2024 - Đợt 1).

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi thời gian tổ chức khóa bồi dưỡng nêu trên như sau:

- Thời gian tổ chức mới:

Học phần

Thời lượng

Thời gian

HPI

04 ngày học lý thuyết và thảo luận

04 ngày tự học/tự nghiên cứu, làm bài tập

Từ 12/3 – 19/3/2024,

- Trực tuyến: từ 12/3 – 14/3 và 18/3 – 19/3

- Trực tiếp: từ 15/3 – 17/3 (3 ngày)

HPII

03 ngày học lý thuyết và thảo luận

03 ngày học thực hành và thảo luận

04 ngày tự học và làm bài thực hành

Từ 26/3 – 04/4/2024,

- Trực tuyến: từ 26/3 – 28/3 và 01/4 – 04/4

- Trực tiếp: từ 29/3 – 31/3 (3 ngày)

HPIII

03 ngày học lý thuyết và thảo luận

03 ngày học thực hành và thảo luận

04 ngày tự học và làm bài thực hành

Từ 09/4 – 18/4/2024,

- Trực tuyến: từ 09/4 – 11/4 và 15/4 – 18/4

- Trực tiếp: từ 12/4 – 14/4 (3 ngày)

HPIV

Kiến tập

Thông báo sau

Thực tập

Thông báo sau

- Thời gian học trong ngày: buổi sáng từ 8g -11g30; buổi chiều từ 13g – 16g30

- Địa điểm tổ chức: Phòng 717, Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, TPHCM).

Thông báo này thay thế thời gian tổ chức tại mục 7 của thông báo số 32/TB-TTKĐ; các nội dung còn lại trong thông báo 32/TB-TTKĐ không thay đổi.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

 - Cô Võ Thị Trọng Nhân - Phó Trưởng phòng Phòng Dịch vụ;

- Email: vttnhan@vnuhcm.edu.vn;

- Điện thoại: 0932 058 641.

Trân trọng./.
">
Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0