Tọa đàm Phát triển đội ngũ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục tại ĐHQG-HCM

06/09/2022

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc tăng cường phát triển đội ngũ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục tại ĐHQG-HCM, ngày 29/8/2022 Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM đã tổ chức buổi tọa đàm “Phát triển đội ngũ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục tại ĐHQG-HCM”.