Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị viên chức – người lao động năm 2020

05/01/2021

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐHQG-HCM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

           Sáng ngày 31/12/2020, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị Viên chức - Người lao động (VC-NLĐ) năm 2020 nhằm phát huy quyền dân chủ của VC-NLĐ cũng như đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

          Tham dự Hội nghị, về phía ĐHQG-HCM có sự hiện diện của TS. Nguyễn Đình Huy – Trưởng Ban Thanh tra – Pháp chế, ThS. Hoàng Vân - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM. Về phía Trung tâm có sự tham dự của PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam - Phó Giám đốc phụ trách, ThS. Hồ Đắc Hải Miên - Phó Giám đốc, Bà Võ Thị Trọng Nhân - Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

          Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị VC-NLĐ năm 2020 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2019 và đánh giá kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020; đề ra phương hướng và chỉ tiêu hoạt động trong năm 2021. Hội nghị cũng được nghe các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động công đoàn và báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân trong năm 2020.

          
Hình Đoàn Chủ tịch và Ban TTND báo cáo

          Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, cải thiện thu nhập, đời sống tinh thần cho VC-NLĐ Trung tâm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

          Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Đình Huy và ThS. Hoàng Vân đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết tập thể và sự nỗ lực trong công việc của mỗi cá nhân để đạt được thành quả tốt nhất trong mọi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chúc Trung tâm ngày càng phát triển, vững mạnh và phát huy hết năng lực để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.