Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM tổ chức phiên họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục lần thứ X

26/06/2019
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐHQG-HCM TỔ CHỨC PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LẦN THỨ X

Sáng ngày 21/6/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ X của Hội đồng KĐCLGD để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục (CSGD) và chương trình đào tạo (CTĐT) đã được Trung tâm tiến hành đánh giá ngoài.
Tham dự phiên họp gồm có Ban Lãnh đạo Trung tâm, các thành viên Hội đồng KĐCLGD, đại diện các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và đại diện các CSGD được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.


Các thành viên của Hội đồng KĐCLGD

Mở đầu phiên họp, PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã báo cáo các thông tin về tình hình kiểm định chất lượng tại Trung tâm trong thời gian qua và một số kế hoạch hoạt động sắp tới. Tiếp theo, Hội đồng đã thông qua quy trình, nguyên tắc, phương pháp và nội dung thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cho phiên họp.


Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG-HCM báo cáo tình hình hoạt động và kế hoạch sắp tới

Tại phiên họp, Hội đồng KĐCLGD đã thực hiện quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 01 cơ sở giáo dục đại học (Trường Đại học Đà Lạt), 01 cơ sở giáo dục cao đẳng (Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang) và 03 chương trình đào tạo (Trường Đại học Sài Gòn). Phiên họp được tiến hành theo các bước: đại diện các CSGD báo cáo về công tác tự đánh giá; đại diện các Đoàn đánh giá ngoài báo cáo về kết quả đánh giá ngoài; Hội đồng trao đổi thêm với đại diện CSGD và các Đoàn đánh giá ngoài để làm rõ thêm những nội dung liên quan đến hoạt động của Trường và chương trình đào tạo.Đại diện cơ sở giáo dục và Đoàn đánh giá ngoài báo cáo trước Hội đồng

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ thẩm định và các nội dung trao đổi thêm tại phiên họp, Hội đồng đã thảo luận về những khuyến nghị đối với các CSGD để khắc phục tồn tại, tiếp tục cải tiến chất lượng. Sau đó, Hội đồng đã bỏ phiếu kín thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với CSGD và CTĐT theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau phiên họp, Trung tâm sẽ triển khai các thủ tục để thực hiện quy trình công nhận chất lượng giáo dục cho các CSGD và CTĐT theo quy định.

Tin bài: Thanh Vương

Các tin / bài viết cùng loại:
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 14 15 16 17 18 »
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 14 15 16 17 18 »
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0