Hội thảo Kiểm định chất lượng CSGD trong bối cảnh hội nhập chất lượng giáo dục ASEAN (dành cho cán bộ quản lý). Địa điểm: TPHCM

27/07/2018
Hội Thảo Kiểm Định Chất Lượng CSGD Trong Bối Cảnh Hội Nhập Chất Lượng Giáo Dục ASEAN (Dành Cho Cán Bộ Quản Lý)


Nhằm giúp các lãnh đạo cơ sở giáo dục (CSGD) có góc nhìn hệ thống và thống nhất những yếu tố then chốt về chất lượng, những thành tố chất lượng giáo dục, vai trò của lãnh đạo đơn vị trong quá trình xây dựng, đảm bảo và cải tiến chất lượng giáo dục, điểm cốt lõi Bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT, cũng như có cơ hội lắng nghe và thảo luận công tác tự đánh giá chất lượng hiệu quả, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) sẽ tổ chức Hội thảo Kiểm định chất lượng CSGD trong bối cảnh hội nhập chất lượng giáo dục ASEAN (dành cho cán bộ quản lý) với chi tiết như sau:
* Thời gian: thứ Sáu, 27/7/2018.
* Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
* Đối tượng tham dự:
-   Ban giám hiệu cơ sở giáo dục
-   Phụ trách các phòng, khoa
* Đăng ký: trước 15/7/2018 qua ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
Ban tổ chức chào đón quý Thầy Cô đến với Hội thảo.

(*) Hình: một số đại biểu dự Hội thảo dành cho lãnh đạo về đánh giá chương trình đào tạo tại TPHCM, ngày 5.4.2018.
Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0