Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục cho cán bộ Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Địa điểm: TPHCM

13/11/2018
Khóa tập huấn Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục của Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức để bồi dưỡng cho cho 14 cán bộ của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào từ ngày 13 - 16/11/2018
Các tin / bài viết cùng loại:
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 7 8 9 10 11 »
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 7 8 9 10 11 »
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0