Khảo sát chính thức 02 chương trình thạc sĩ Tài chính Ngân hàng và Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Tài chính-Marketing

24/07/2019
Khảo sát chính thức 02 chương trình thạc sĩ Tài chính Ngân hàng và Quản trị kinh doan tại Trường ĐH Tài chính-Marketing (24 - 27/7/2019)
Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0