Khai giảng khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN (Khóa 14)

20/07/2020
Khai giảng khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN (Khóa 14) ngày 09 - 10/3/2019
Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0