Thông báo hoãn tổ chức khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

22/10/2021

THÔNG BÁO
Về việc hoãn tổ chức khóa đào tạo kiểm định viên
kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

 

Theo Thông báo số 147/TTKĐ ngày 09 tháng 8 năm 2020, Khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (khóa đào tạo kiểm dịnh viên) sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 25/10 - 26/11/2021.

Tuy nhiên, nhằm tuân thủ theo chỉ đạo của Nhà nước và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tham dự trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM thông báo tạm hoãn tổ chức khóa đào tạo kiểm định viên và sẽ có thông báo tổ chức lại khóa đào tạo nói trên vào thời điểm thích hợp hơn.

Khi cần trao đổi các vấn đề có liên quan, vui lòng liên hệ với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Địa chỉ email: ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn, vttnhan@vnuhcm.edu.vn, số điện thoại: (028) 3724 4410 hoặc 0932 058 641).

Trân trọng./.


">
Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0