Khảo sát sơ bộ CSGD Trường ĐH Mỹ Thuật TP.HCM (ngày 16/11/2022)

16/11/2022

Khảo sát sơ bộ CSGD Trường ĐH  Mỹ Thuật TP.HCM (ngày 16/11/2022)
Thời gian: ngày 16/11/2022
Địa điểm: Trường ĐH Mỹ Thuật TP.HCM

Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0