Khái niệm xuất sắc trong giáo dục đại học

18/09/2015

Báo cáo ghi lại các cuộc thảo luận của Nhóm công tác ENQA (Hiệp hội Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Châu Âu) về Excellence (Sự xuất sắc) trong khoảng thời gian hai năm, phản ánh những tiến bộ đạt được trong việc mô tả, đánh giá và xác định các khái niệm về sự xuất sắc trong giáo dục đại học. Một hiệu ứng tiêu cực của các khái niệm xuất sắc là các chính trị gia ngày càng sử dụng từ “xuất sắc” một cách rộng rãi và xem việc đạt được sự xuất là điều rất dễ dàng. Trường đại học tự khẳng định mình bằng cách xác định kế hoạch chiến lược trong đó họ phấn đấu trong nghiên cứu và giảng dạy, chứng minh cho các đánh giá viên rằng trường thực sự cung cấp cho sinh viên những gì họ cam kết. Theo cách này thì các trường lại làm khó chính mình nếu họ không đạt được chất lượng đào tạo khả quan như đã tuyên bố.

Các cuộc thảo luận về sự xuất sắc tập trung vào các chủ đề:

• Mục tiêu của những người phấn đấu cho sự xuất sắc là gì? Họ thực sự muốn nổi bật? Lý do phấn đấu? Làm sao đánh giá xuất sắc?

• Định nghĩa sự xuất sắc? Là một định nghĩa bao hàm tất cả định nghĩa hoặc chúng ta phải tìm kiếm các định nghĩa khác nhau cho từng lĩnh vực cụ thể?

• Có bất kỳ tổ chức đảm bảo chất lượng nào có kinh nghiệm trong việc đánh giá xuất sắc trong giảng dạy và học tập?

• Xuất sắc là một khái niệm tuyệt đối hay tương đối?

• Xuất sắc có ý nghĩa gì đối với công việc của tổ chức ĐBCL không? Có thể tồn tại kết quả đánh giá xuất sắc không? Điều này có ý nghĩa gì đối với các chuyên gia và nhà phê bình?

• Xuất sắc có là một khái niệm quốc tế?

• Đánh giá xuất sắc có đồng nghĩa là cơ quan xuất sắc với thành tựu xuất sắc phải được ưu tiên đầu tư phát triển?

Những ý kiến ​​và câu hỏi được dùng để gợi mở và giúp buổi tranh luận thêm sôi nổi và hiệu quả. Mọi người có thể đưa ra những ý kiến tranh luận không chính xác hoàn toàn. Tuy nhiên, kết quả buổi thảo luận thu được rất nhiều ý tưởng  và nhiều cái nhìn sâu sắc có giá trị  từ việc khớp nối các khái niệm về sự xuất sắc trong giáo dục đại học.

Nguồn: http://www.enqa.eu/indirme/papers-and-reports/occasional-papers/ENQA%20Excellence%20WG%20Report_The%20Concept%20of%20Excellence%20in%20Higher%20Education.pdf 

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Các tin / bài viết cùng loại:
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 3 ... 23 »
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 3 ... 23 »
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0