New Digital Era (Thời đại kỹ thuật số)

21/09/2015
New Digital Era (Thời đại kỹ thuật số)
Quyển “Thời đại kỹ thuật số” là một quyển sách nhỏ với nhiều bài viết liên quan đến nhiều khía cạnh của kỹ thuật số cũng như giáo dục ngày nay.
Nguồn:  https://www.insidehighered.com/content/evolving-learning-new-digital-era
Tải về: http://cea.vnuhcm.edu.vn/images/upload/website-1/Tin-tuc/New-Digital-Era.pdf
Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0