Principle and practices for international doctoral education (Quy tắc và triển khai đào tạo tiến sỹ quốc tế trong thực tiễn)

29/09/2015
Principle and practices for international doctoral education ( Quy tắc và triển khai đào tạo tiến sỹ quốc tế trong thực tiễn)

Với mục tiêu nêu bật mối quan hệ chặt chẽ giữa quốc tế hóa, nâng cao chất lượng các nghiên cứu khoa học, cũng như chất lượng đào tạo bậc tiến sỹ trong trường đại học, chương trình PRINDOC do Hiệp hội các trường đại học Châu Âu (EUA) vừa cho ra đời, hoạt động dựa trên 4 nguyên tắc liên quan đến:

-          Khả năng nghiên cứu và năng lực nghiên cứu (Research capacity and capability)

-          Hồ sơ nghiên cứu quốc tế (International Profile)

-          Hệ thống của trường, ví dụ: năng lực quản lý, vận hành tổ chức giáo dục, hệ thống đảm bảo chất lượng (Ínstitutional structures)

-          Tính dịch chuyển (Mobility)

Web link: http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/eua_frindoc_leaflet_08_15_web

Chi tiết xem tại đây
 

Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0