Thông báo số 1 về Hội thảo "Kiểm định chất lượng giáo dục và vai trò của lãnh đạo"

30/09/2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO HỘI THẢO

VỀ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TCCN

(THÔNG BÁO SỐ 1)

 

Kính gửi:        Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

Theo Luật giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Việc kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và đối với từng cơ sở giáo dục.

Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn phân tầng; khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học: điều kiện được công nhận phần tầng đầu tiên là được kiểm định chất lượng đạt yêu cầu và còn giá trị hiệu lực bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Để giúp các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (ĐH, CĐ, TCCN) chuẩn bị tốt cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) theo Bộ tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Trung tâm KĐCLGD - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức chuỗi Hội thảo như sau:

  1. KĐCLGD và vai trò của lãnh đạo;
  2. KĐCLGD và quản lý đào tạo;
  3. KĐCLGD và hoạt động nghiên cứu khoa học, quan hệ đối ngoại;
  4. KĐCLGD và công tác tổ chức, hành chính;
  5. KĐCLGD và quản lý tài chính, cơ sở vật chất;
  6. Hướng dẫn công tác Kiểm định.

Một trong các yếu tố quan trọng hàng đầu dẫn đến thành công của công tác kiểm định là sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường. Vì vậy, Trung tâm KĐCLGD ĐHQG-HCM tổ chức Hội thảo “Kiểm định chất lượng giáo dục và vai trò của lãnh đạo” - Hội thảo đầu tiên trong chuỗi Hội thảo nêu trên.

Tham dự Hội thảo quý vị đại biểu sẽ hiểu được mục đích và các chính sách, quy định về KĐCLGD cũng như vai trò của lãnh đạo đối với công tác này. Đại biểu cũng nhận được chia sẻ kinh nghiệm về cách thức tổ chức thực hiện từ các đơn vị đã tổ chức tốt công tác KĐCLGD.

Thông tin chi tiết về Hội thảo:

* Thời gian: 08:30 - 16:30, ngày 18 tháng 11 năm 2015 (thứ Tư).

* Địa điểm: tại Tp. Hồ Chí Minh (cụ thể sẽ được thông báo sau).

* Đối tượng tham dự:

-      Lãnh đạo nhà trường;

-      Lãnh đạo phòng/bộ phận ĐBCL của đơn vị.

* Báo cáo viên:

-      Đại diện Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD&ĐT;

-      Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG-HCM;

-      Chuyên gia/ Kiểm định viên có kinh nghiệm;

-      Đại diện đơn vị đã thực hiện kiểm định quốc tế.

* Thời gian đăng ký và hạn nộp lệ phí: trước ngày 25/10/2015.

Các đại biểu tham dự Hội thảo vui lòng truy cập Webiste http://kdv.cea.vnuhcm.edu.vn/dangkyhoithao/ để đăng ký hoặc gửi thông tin đăng ký về Trung tâm KĐCLGD qua địa chỉ email: ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn theo mẫu đính kèm.

* Lệ phí tham dự: 800.000 đồng/người (tám trăm ngàn đồng/người).

Bao gồm: Tài liệu in ấn, ăn trưa, ăn nhẹ giữa buổi.

Ghi chú: Mức lệ phí nộp trước ngày 18/10/2015: 700.000 đồng/người. 

Lệ phí nộp qua tài khoản:

-      Tài khoản:  Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG-HCM

-      Số TK: 130100 01363314

-      Ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Chi nhánh: Sở Giao dịch 2, Tp.HCM.

Hoặc liên hệ trực tiếp tại: Văn phòng Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG-HCM

Đ/c: Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 08 37242160 Ext: 4994 (Chị Nguyễn Ngọc Thúy) Fax: 08 62849199.

Trân trọng kính chào./. 

Tải mẫu đăng ký tại đây
Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0