Thông báo chuỗi Hội thảo về công tác Kiểm định chất lượng giáo dục dành cho các trường ĐH, CĐ, TCCN

30/09/2015

THÔNG BÁO HỘI THẢO

VỀ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TCCN

 

Kính gửi:        Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

Theo Luật giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Việc kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và đối với từng cơ sở giáo dục.

Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn phân tầng; khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học: điều kiện được công nhận phần tầng đầu tiên là được kiểm định chất lượng đạt yêu cầu và còn giá trị hiệu lực bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Để giúp các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (ĐH, CĐ, TCCN) chuẩn bị tốt cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) theo Bộ tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Trung tâm KĐCLGD - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức chuỗi Hội thảo như sau:

  1. KĐCLGD và vai trò của lãnh đạo;
  2. KĐCLGD và quản lý đào tạo;
  3. KĐCLGD và hoạt động nghiên cứu khoa học, quan hệ đối ngoại;
  4. KĐCLGD và công tác tổ chức, hành chính;
  5. KĐCLGD và quản lý tài chính, cơ sở vật chất;
  6. Hướng dẫn công tác Kiểm định.

Báo cáo viên:

-      Đại diện Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD&ĐT;

-      Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG-HCM;

-      Chuyên gia/ Kiểm định viên có kinh nghiệm;

-      Đại diện đơn vị đã thực hiện kiểm định quốc tế.

 

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:

Văn phòng Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG-HCM

Đ/c: Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 08 37242160 Ext: 4994 (Chị Nguyễn Ngọc Thúy) Fax: 08 62849199.

Trân trọng kính chào./. 

Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0