THÔNG BÁO: Hội thảo Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn 2.0, ngày 17-18/10/2017, tại Nha Trang

04/10/2017
Ngày 19/5/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT về các quy định kiểm định chất lượng giáo dục đại học, trong đó nội dung quan trọng nhất là việc áp dụng bộ tiêu chuẩn KĐCLGD mới gồm 25 tiêu chuẩn với tổng cộng 111 tiêu chí. Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 04/7/2017. Bộ tiêu chuẩn mới thay thế cho Bộ tiêu chuẩn cũ và được kỳ vọng có thể nâng chuẩn chất lượng giáo dục Việt Nam ngang tầm với khu vực.

Nhằm giúp các cơ sở giáo dục đại học sẵn sàng cho công tác KĐCLGD trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) tổ chức buổi Hội thảo “Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn 2.0. Hội thảo mang tính giới thiệu những điểm cốt lõi, căn bản để xây dựng nhận thức cho nhân sự của các cơ sở giáo dục về đảm bảo chất lượng bên trong, tự đánh giá và nội hàm các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn mới 2.0.

Các báo cáo tại Hội thảo:

1.   Giới thiệu bối cảnh, chủ trương, chính sách và yêu cầu của công tác ĐBCL và KĐCL trên thế giới, ASEAN và Việt Nam.
2.   Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đại học.
3.   Hoạt động và quá trình tự đánh giá.
4.   Những điểm cốt lõi trong Bộ tiêu chuẩn 2.0.
5.   Nội hàm các nhóm tiêu chuẩn Chiến lược, Hệ thống, Hoạt động và Kết quả để tự đánh giá

Thông tin chi tiết của Hội thảo:
  • Thời gian: Ngày 17-18/10/2017 (Hai ngày)
  • Địa điểm: Trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Đối tượng tham gia: Lãnh đạo trường, khoa, phòng ban, giảng viên, nhân viên và tổ công tác tự đánh giá.
  • Báo cáo viên: TT KĐCLGD; Chuyên gia/KĐV có kinh nghiệm
  • Thời hạn đăng ký: 16:00 ngày 14/10/2017. Liên hệ 0905.536.427 (Cô Minh Tâm).
Các tin / bài viết cùng loại:
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 13 14 15 16 17 18 »
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 13 14 15 16 17 18 »
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0