New Approaches to Judging Quality in Higher Education (Những cách tiếp cận mới trong đánh giá chất lượng giáo dục đại học)

03/07/2018
Những cách tiếp cận mới trong đánh giá chất lượng giáo dục đại học (New Approaches to Judging Quality in Higher Education)

CHEA (Hội đồng kiểm định giáo dục bậc đại học của Mỹ - Council for Higher Education Accreditation) đã phát hành tài liệu nghiên cứu vể hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học Mỹ. Đây là công trình của 3 nhà nghiên cứu ở đại học Chicago. Tài liệu gồm 3 phần:
Phần 1 - 04 thách thức đối với hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học Mỹ
Phần 2 - Những mô hình mới trong đánh giá chất lượng bậc đại học
Phần 3 - Kiểm tra chất lượng thông qua dữ liệu so sánh và xếp hạng cấp quốc gia 

Các tác giả phân tích và nhận định rằng hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục hiện tại của Mỹ đang đối diện với 4 thách thức. Trong đó có những thách thức khá tương tự như tình hình kiểm định chất lượng giáo dục hiện tại của Việt Nam ở mức độ khác nhau. 

1. Hình thức cung cấp dịch vụ giáo dục mới đang trở nên phổ biến khá nhanh. Ví dụ đa số các khoá học online (MOOCs - massive open online courses) ở Mỹ chưa được kiểm định, khiến cho sinh viên Mỹ không nhận được những hỗ trợ tài chính nếu theo học các khoá này và chất lượng các khoá online này "thật giả lẫn lộn". 

2. Xung đột về vai trò và mục tiêu của các tổ chức kiểm định Mỹ có thể hạn chế tính hiệu quả trong nỗ lực giám sát chất lượng trong giáo dục đại học. Một số nhà nghiên cứu cho rằng chức năng giám sát chất lượng thực thi chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên của các tổ chức kiểm định Mỹ ngày nay mâu thuẫn với mục tiêu truyền thống về tự cải thiện hoặc cải tiến chất lượng của hoạt động kiểm định. Đồng thời, “Mô hình kinh doanh” kiểm định có thể tạo ra xung đột lợi ích tài chính tiềm tàng bởi vì nguồn thu chính của nó là phí kiểm định từ chính các tổ chức mà nó đánh giá. 

3. Quy trình đánh giá chất lượng hiện tại quá rộng và quá tập trung vào tiêu chí đầu vào, chẳng hạn như cơ sở vật chất, trình độ giảng viên và dịch vụ hỗ trợ sinh viên và không tập trung đủ vào các kết quả quan trọng như học tập, tốt nghiệp và tìm việc làm. 

4. Hệ thống kiểm định của Mỹ càng ngày càng được kêu gọi chuyển trọng tâm từ cải tiến chất lượng sang trách nhiệm giải trình công cộng. Tuy nhiên, hệ thống kiểm định ban đầu không được tạo ra để phục vụ trực tiếp lợi ích công cộng và do đó có thể không đủ minh bạch hoặc hữu ích cho sinh viên và công chúng tìm kiếm thông tin thực tế về chất lượng giáo dục và đào tạo. 

Để vượt qua 4 thách thức trên, Báo cáo giới thiệu 6 cách tiếp cận mới (*) từ Bộ GD, CHEA và nhiều tổ chức khác; đồng thời đưa ra 3 gợi ý khác nữa (trong đó có cả cách xếp hạng). Mỗi cách tiếp cận được đánh giá có thể vượt qua được bao nhiêu thách thức đề cập ở trên và mô tả ở 5 đặc điểm về: bối cảnh của hệ thống ĐBCL được đánh giá; định nghĩa chất lượng; người thiết lập các tiêu chuẩn; người đánh giá chất lượng; và vấn đề tài chính.

(*) EQUIP Quality Assurance Entities (QAEs)
CHEA Quality Platform
Council on Integrity in Results Reporting (CIRR) Standards
QA Commons Essential Employability Qualities Certification (EEQ CERT) 
Entangled Solutions Quality Assurance (QA) Standards
Center for American Progress Alternative Gatekeeping System
 
Một số mô hình kiểm định được xem xét trong báo cáo này được đề xuất sử dụng nguồn kinh phí từ chính phủ để thực hiện kiểm định. Quá trình đánh giá tập trung vào một loạt các kết quả chất lượng như kết quả học tập, sự theo đuổi nghề nghiệp của sinh viên; thu nhập, vị trí công việc, khả năng trả nợ vay từ tín dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp, sự hài lòng, kỹ năng làm việc và năng lực khác. Nhiều định nghĩa về chất lượng mới thể hiện sự dịch chuyển khỏi việc đánh giá quy trình, mà tập trung vào các kết quả, giảm thiểu nhiều chức năng cải tiến của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục truyền thống.

Có thể tải toàn văn tài liệu trong liên kết này.

(Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM)
Các tin / bài viết cùng loại:
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 11 12 13 14 15 ... 18 »
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 11 12 13 14 15 ... 18 »
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0