Thông báo hội thảo "Quản lý rủi ro & khủng hoảng cho các trường ĐH, CĐ tại Việt Nam trong bối cảnh giáo dục 4.0" (Risk Management Training Workshop)

23/03/2019
THÔNG BÁO HỘI THẢO "QUẢN LÝ RỦI RO & KHỦNG HOẢNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIÁO DỤC 4.0" - RISK MANAGEMENT TRAINING WORKSHOP

Trong bối cảnh thực hiện kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn 2.0 với rất nhiều nội dung mới trong đó có vấn đề quản trị rủi ro và khủng hoảng nằm trong nội dung của tiêu chuẩn 2, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG TP.HCM (Trung tâm) tổ chức hội thảo với chủ đề "Quản lý rủi ro & khủng hoảng cho các trường ĐH-CĐ tại Việt Nam trong bối cảnh giáo dục 4.0". Hội thảo hướng tới việc nâng cao nhận thức của đại biểu tham dự, góp phần trong công tác chuẩn bị xây dựng và triển khai các kế hoạch quản trị rủi ro và khủng hoảng trong nội bộ đơn vị, đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Thông tin cụ thể của hội thảo:

-        Thời gian: 08:30 – 16:30 ngày 05/4/2019 (Thứ sáu)

-        Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

-        Báo cáo viên: Ông Bryce Evans

-        Đối tượng tham dự: Lãnh đạo CSGD, cán bộ quản lý cấp phòng/ban, bộ phận ĐBCL và kiểm định viên KĐCLGD

-        Số lượng tham dự: Tối đa 60 người

-        Ngôn ngữ: Tiếng anh (không phiên dịch)

-        Thời hạn đăng ký: trước 16:00 ngày 01/4/2019 (Thứ hai). Đăng ký và gửi danh sách tham dự đến địa chỉ email: ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn

-        Lệ phí tham dự (đã được hỗ trợ):

Các đơn vị thành viên ĐHQG-TP.HCM, Kiểm định viên*: 500.000đ/người

Các đơn vị khác: 1.000.000đ/người

Lệ phí bao gồm: tài liệu, giấy chứng nhận, giải khát giữa giờ, ăn trưa

(*): áp dụng cho 15 người đăng ký đầu tiên và là kiểm định viên đã cộng tác với Trung tâm.

Thông tin tài khoản nộp lệ phí tham dự:

Tên TK: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG-HCM

Số TK: 130100 01363314
Ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Chi nhánh: Sở Giao dịch 2, Tp.HCM.Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0