Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các CSGD, CTĐT chương trình đào tạo được đánh giá, công nhận (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/5/2019)

25/06/2019
Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các CSGD, CTĐT được đánh giá, công nhận (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/5/2019)

Xem Danh sách các CSGD được đánh giá, công nhận tại đây

Xem Danh sách các CTĐT được đánh giá, công nhận tại đây

Các tin / bài viết cùng loại:
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 2 3 4 5 6 ... 18 »
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 2 3 4 5 6 ... 18 »
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0