Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

05/11/2021


KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Ngày 03/11/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ (KSSB) đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.


(Ảnh: Khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn)

Trong đợt khảo sát sơ bộ, Đoàn ĐGN tiến hành quan sát cơ sở cơ sở vật chất của Trường, Khoa; các phòng làm việc của Đoàn ĐGN và các phòng phỏng vấn phục vụ cho đợt khảo sát chính thức; đến khảo sát tại Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh và các phòng chức năng của trường; kiểm tra hồ sơ tự đánh giá và các tài liệu minh chứng.

Cùng ngày, đoàn ĐGN và Trường đã họp thống nhất yêu cầu về các minh chứng cần chuẩn bị, các đối tượng phỏng vấn, chương trình khảo sát chính thức và nguyên tắc làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ sau KSSB đã được diễn ra.