Khảo sát chính thức CSGD Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (ngày 18 - 22/10/2022)

22/10/2022

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

Từ ngày 18 – 22/10/2022, Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tiến hành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (Trường).