Trường ĐH tư thục đầu tiên được đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục

28/12/2016

Từ ngày 20/12 đến ngày 24/12/2016, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tổ chức Đoàn Đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành(*) do TS. Nguyễn Quốc Chính, Phó Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn.

Là trường đại học tư thục đầu tiên được đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho thấy quyết tâm theo đuổi chính sách chất lượng, Ban lãnh đạo Nhà trường theo dõi sâu sát các hoạt động đảm bảo chất lượng và mỗi thành viên trong Trường thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu.

Trong các ngày khảo sát, Đoàn Đánh giá ngoài đã phỏng vấn các bên liên quan, tìm hiểu về quá trình hoạt động của Trường, đồng thời nghiên cứu hồ sơ, minh chứng, tham quan cơ sở vật chất, đặc biệt là cơ sở mới được xây dựng ở Quận 12, An Phú Đông.

Trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, Trường đã phát triển nhiều chương trình đào tạo đa dạng đáp ứng nhu cầu phong phú của người học, ban hành chính sách ưu tiên cho hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đồng thời quan tâm đầu tư cải thiện cơ sở vật chất của Nhà trường.

Kết thúc đợt khảo sát, Ban Giám hiệu Trường đã tiếp thu những góp ý của Đoàn và cho biết tiếp tục xây dựng văn hóa chất lượng trong tất cả các hoạt động cũng như kiện toàn bộ máy, mở rộng cơ sở đào tạo và xây dựng chiến lược phát triển của Nhà trường cho giai đoạn tiếp theo, phấn đấu trở thành một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu của Việt Nam./.

(*) Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo QĐ số 51/QĐ-TTKĐ ngày 30/10/2016 của TTKĐCLGD, ĐHQG-HCM

Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0