14/04/2015 03:58 CH


CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC:

Quy trình kiểm định tổng thể: Có thể tải tại đây

Mẫu Công văn đăng ký kiểm định: Có thể tải tại đây.


CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Quy trình kiểm định tổng thể: Có thể tải tại đây

Mẫu Công văn đăng ký kiểm định cấp chương trình đào tạo: Có thể tải tại đây.Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0