Khảo sát chính thức CSGD Trường ĐH Luật TP.HCM (từ ngày 12 - 16/12/2023)

17/12/2023

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM
----------------------------<>---------------------------------------

Từ ngày 12 – 16/12/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) phối hợp cùng Trường ĐH Luật TP.HCM (Trường) đón đoàn Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.