Khảo sát sơ bộ CSGD Trường ĐH Y dược TP.HCM (ngày 18/9/2023)

18/09/2023

KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------------------------õõ--------------------------

Ngày 18/9/2023, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ (KSSB) đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong 01 ngày làm việc tại cơ sở giáo dục, đoàn ĐGN đã đến khảo sát và trao đổi với 11 phòng chức năng, 02 khoa đào tạo và các phòng thực hành thuộc khoa, ký túc xá sinh viên, các phòng phỏng vấn, phòng làm việc, hội trường để để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức; Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá và các tài liệu minh chứng.