Khảo sát sơ bộ CTĐT ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học Trường ĐH Sài Gòn (02/4/2024)

03/04/2024

KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

--------------------------õ--------------------------

 

Ngày 02/4/2023, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ (KSSB) đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học, Trường Đại học Sài Gòn.

 Trong ngày làm việc tại cơ sở giáo dục, đoàn ĐGN đã đến khảo sát các phòng phỏng vấn, phòng làm việc, hội trường để để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức; khảo sát và trao đổi với các đơn vị phòng/trung tâm hỗ trợ cho các CTĐT; ngoài ra, đoàn ĐGN còn kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá, các tài liệu minh chứng.